پنجشنبه 27 دى 1397  |  English  |   |   | 
      

نخستین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت، روانشناسی و علوم تربیتی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
تغییر زمان همایش
به اطلاع اساتید ، دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند:
زمان همایش به روز پنجشنبه مورخ 97/12/02 تغییر یافت خواهشمند است با توجه به زمانبندی جدید نسبت به ارسال مقاله اقدام نمائید.