دوشنبه 29 بهمن 1397  |  English  |   |   | 
      

نخستین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت، روانشناسی و علوم تربیتی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
تاریخ های مهم
تاریخ دریافت مقاله :

1397/11/02


تاریخ اعلام نتایج :

1397/11/10


تاریخ برگزاری :

1397/12/02