دوشنبه 29 بهمن 1397  |  English  |   |   | 
      

نخستین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت، روانشناسی و علوم تربیتی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
محورهای همایش

گروه مدیریت :

مدیریت استراتژیک مدیریت تولید و عملیات مدیریت کیفیت و بهره وری تصمیم گیری و خط مشی گذاری- مدیریت منابع انسانی مدیریت بازاریابی مدیریت و اقتصاد مقاومتی مدیریت مالی و حسابداری مدیریت گردشگری - حمایت از تولید و کالای ایرانی مدیریت اسلامی


گروه روانشناسی :

روانشناسی ، اسلام ، فرهنگ و مطالعات بین فرهنگی روانشناسی ، خانواده ، ازدواج و زنان روانشناسی ، مدرسه ، آموزش ، تعلیم و تربیت کودکان استثنایی- روانشناسی ، جامعه ، اجتماع و آسیب  های اجتماعی- روانشناسی ، آسیب های روانی ، بهداشت روان ، سلامت و مشاوره روانشناسی ، سنجش ، اندازه گیری ، هوش و خلاقیت 


علوم تربیتی:

مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی مبانی فلسفی مدیریت رهبری آموزشی رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی نظارت و راهنمایی در سازمان های آموزشی مدیریت منابع انسانی در سازمان های آموزشی برنامه ریزی آموزشی و درسی در سازمان آموزشی

مدیریت ورزشی:
مدیریت ورزشی، بازاریابی ورزشی، مدیریت زاهبردی و سازمانهای گردشگری ورزشی، مدیریت اماکن تاسیسات ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی، مدیریت رسانه های ورزشی، روانشناسی ورزشی، کارآفرینی ورزشی، جامعه شناسی ورزشی