دوشنبه 29 بهمن 1397  |  English  |   |   | 
      

نخستین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت، روانشناسی و علوم تربیتی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
کارگاههای تخصصی
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه همزمان با برگزاری همایش ملی اقدام به برگزاری کارگاههای تخصصی زیر خواهد نمود و در پایان به شرکت کنندگان در این کارگاهها گواهی حضور ارائه خواهد شد.

- کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی
- کارگاه آموزشی نرم افزار
SPSS