دوشنبه 29 بهمن 1397  |  English  |   |   | 
      

نخستین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت، روانشناسی و علوم تربیتی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
هزینه ثبت نام و شرکت در کنفرانس
هزینه های کنفرانس

عنوان

هزینه

مقاله اول

1500000ریال

شرکت بدون مقاله با ارائه گواهی حضور

600000 ریال

هزینه هر مقاله اضافه

 ریال700000

هزینه شرکت در کارگاه
ریال 300000

 اعضای باشگاه پژوهشگران جوان، همکاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه مشمول 30 درصد تخفیف برای هزینه های بالا می شوند.
جهت ارسال فیش رداخت هزینه همایش از ایمیل زیر استفاده شود. armpe@iau-saveh.ac.ir
شماره حساب: 0108293453004 بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه نزد بانک ملی ایران.