دوشنبه 29 بهمن 1397  |  English  |   |   | 
      

نخستین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت، روانشناسی و علوم تربیتی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
فرمت مقاله
ارائه دهندگان مقالات همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی مقالات خود را در فرمت زیر آماده و از بخش ارسال مقاله کنفرانس مقالات خود را ارسال نمایند.

دانلود فرمت مقالات همایش