پنجشنبه 27 دى 1397  |  English  |   |   | 
      

نخستین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت، روانشناسی و علوم تربیتی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
اطلاعیه ارسال مقالات اصلاحی
اطلاعیه شماره یک:
قابل توجه پزوهشگران محترم، نکات زیر را رعایت فرمائید.
1- مقالات اصلاح شده، مجددا بعنوان مقاله جدید به سایت همایش ارسال شده و در عنوان جهت جلوگیری از داوری جدید قید شود اصلاح شده. دوستانی که قبلا نیز مقاله را اصلاح نموده و ارسال کرده اند در صورتیکه ارسال مجدد نکرده و از طریق فایل مقاله خود، اقدام به ارسال مقاله اصلاح شده کرده اند حتما اقدام به ارسال مجددا مقاله بعنوان مقاله جدید نمایند. اما در عنوان حتما مقاله اصلاح شده قبد گردد.
2- پژوهشگرانی که مقاله آنها تائید نهایی شده، اقدام به واریز هزینه شرکت در همایش کرده و عکس فیش را به ایمیل همایش ارسال نتمایند. در ضمن در روز برگزاری نیز فیش مربوطه را همراه داشته باشتند.

اطلاعیه شماره دو:
قابل توجه پزوهشگرانی که مقاله آنها نیاز به اصلاحات دارد. لطفا هر چه سریعتر نسبت به اصلاح و ارسال مجدد مقاله به سایت همایش ارقدام نمائید تا امکان زمانی برای قرار گرفتن مقاله در سی دی مجموعه مقالات وجود داشته باشد.