دوشنبه 29 بهمن 1397  |  English  |   |   | 
      

نخستین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت، روانشناسی و علوم تربیتی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
کمیته علمی همایش
کمیته علمی همایش :

دکتر احسان ساده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 دکتر زین العابدین امینی سابق عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 دکتر امیرحسین محمد داودی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر بهشته نیوشا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر محمود قیوم زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر سیروس تدبیری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر علیرضا افشارنژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر رضا شفیع زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر کاوه پیروان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر مسعود قربانحسینی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر مریم مجیدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر غلامرضا امجدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر اعظم نیکوکار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر هومن نامور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر بابک اسمعیلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر سیف الله اسماعیلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر علیرضا شریفی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر فاطمه شاطریان محمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر آزاده فرقدانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر علیرضا نوبری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر غلامرضا امجدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر حسین حبیبی تبار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر احمد رضا قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران

دکتر کریم زادگان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ساوه

دکتر کاظم ملکوتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ساوه

دکتر رضا احتشام عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر حرمت اصغری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

دکتر صدیقه طوطیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق

دکتر سمیه زراعت کار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

دکتر سودابه جلیلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلیلی تهران غرب

دکتر شهرام جنابی عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه 

دکتر  علیرضا آبرود عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری

دکتر روح اله بیات عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی قزوین

دکتر محمد جواد حضوری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ساوه

دکتر محمد احمدی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ساوه

دکتر علیرضا آقا یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ساوه

دکتر اصغر مینایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر فرهاد جمهری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکترعلی اکبر احمدی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ساوه

دکتر محمدرضا جابرانصاری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

دکتر یداله عباس زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

دکتر مجتبی کیایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر محسن عامری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دکتر اصلی زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

دکتر مهرداد پیدایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

دکتر علی رئیس پور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
دکتر رستم درخشان
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
دکتر رضایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

خانم دکتر بتول فقیه آرام عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 خانم دکتر ناهید شفیعی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 خانم دکتر منیژه پیر جلیلیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 آقای دکتر علیرضا عراقیه
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 آقای سعید مرادی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 آقای دکتر امیر حسین مهدی زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 آقای دکتر مهرناز آزاد یکتا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

خانم دکتر فروغ جعفری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
خانم دکتر رزیتا ذبیحی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

آقای دکتر ذبیح پیرانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 آقای دکتر داود تقوایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 آقای دکترکاظم گرام عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 خانم دکتر فیروزه زنگنه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

آقای دکتراکبر محمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 اقای دکتر داود معنوی پور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 آقای دکترعلیرضا پیرخالقی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
اقای دکتر نادر سلیمانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 آقای دکترحمید شفیع زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار